loader image
terülőminta_darab_zöld
A vár védői

A Simontornyai Vármúzeum – felismerve a vár és a múzeum érdekében magánszemélyek vagy szervezetek által végzett önkéntes munka, illetve a hivatali kötelesség-teljesítésen túlmutató, önzetlen feladatvégzés fontosságát – nem hivatalos díjat alapított azoknak az elismerésére, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az épület, illetve az intézmény hatékonyabb fenntartásához, üzemeltetéséhez vagy megismertetéséhez.

2011

Balogh András és a Pazirik Kft.; Szőke Balázs: a simontornyai vár 3D rekonstrukciójának díjmentes elkészítéséért.

2012

A Simontornyai Hagyományőrző Csoport: a Vármúzeum rendezvényein történő rendszeres közreműködésért, a II. Vár Napja megrendezésében nyújtott segítségért.

2013

A simontornyai Vak Bottyán ÁMK alsós pedagógusai

„Mi, a szekszárdi régiségtár fő őrizője és a simontornyai vár kapitánya minden Krisztus-hívőnek, mind a mostaniaknak, mind a következőknek, akik jelen oklevelünket olvasni fogják, üdvözletünket!
Ezen oklevelünk tartalmával tudtára kívánjuk adni mindenkinek, akit illet, hogy … legőszintébb hűsége, melyet várunk gyarapodására a legállhatatosabb kitartással és nagy szorgalommal szereztek, javukra sok érdemet felhalmozott.
Mi tehát felidézvén emlékezetünk rejtekéből dicséretre méltó tetteiket, elhatároztuk, hogy szolgálataik viszonzásaként – noha igen csekélynek látszik, amit most adunk, és érdemük szerint sokkal nagyobbakra méltók – … -nek „a Simontornyai Vár Védője” címet adjuk, adományozzuk és juttatjuk, örökre és visszavonhatatlanul.
A dolog tanúsága és örök érvényessége érdekében adtuk ezen pecséttel megerősített oklevelünket.
Kelt Simontornyán május hó huszonegyedik napján, az Úr 2011. évében.”

– a díjhoz adott oklevél szövege