loader image
terülőminta_darab_zöld
Múzeumpedagógiai ajánló
MÚZEUMI ÓRÁK (3500 Ft/csoport)

Óvodások

és 1 – 2. osztály

számikonok-05

„Hej vára, vára…”

A vár részei, azok funkciói. Játékos bemutatás, kirakózás, párosítás.

számikonok-06

„Török gyerek megvágta…”

A törökök Simontornyán. Mese, ének, mozgatható török basa készítése.

3 – 6. osztály

számikonok-05

A vár védelmi rendszere

Mitől volt biztonságosabb egy várban lakni? Játékos ismerkedés a vár részeivel.

számikonok-06

A vár története

Időutazás a vár megépítésétől napjainkig. A vár különböző korszakainak, birtokosainak megidézése.

számikonok-07

Lovagi élet

a hat lovagi művészet, lovagiasság szabályai, életmód.

számikonok-08

A tárgyak „megszólalnak”

Mit mondhat el egy tárgy? Mit tudhatunk meg egy kályhacsempe, címertöredék vagy egy fegyver által?

számikonok-09

Törökök Simontornyán

A török tárgyi emlékek alapján a törökkor felidézése. Milyen lehetett az élet akkoriban?

számikonok-10

Élet a reneszánsz idején

A vár reneszánsz jellemzőinek megfigyelése, képek, zenék, tánclépések, papírbabákkal az öltözködés megismerése.

számikonok-11

Címerek

Ismerkedés a címerekkel, címerkészítés.

7 – 13. osztály

számikonok-05

A vár története

Időutazás a vár megépítésétől napjainkig. A vár különböző korszakainak, birtokosainak megidézése.

számikonok-06

A hős Zrínyi

A Zrínyi kirohanása című kép hasonló témájú képekkel való összevetése, elemzése, a hős jellemzése. Párhuzama a barokk eposszal.

számikonok-07

Lovagalakos kályha

A kiállításban található kályhacsempe vizsgálata, a budai várban talált leletekkel való összevetése. Művészeti, történeti és mitológiai jelentősége.

számikonok-08

Középkori fegyverek

A kiállításban található fegyverek szemlélése, illetve fegyvermásolatok kézbe vétele.

számikonok-09

Címerek

Ismerkedés a címertannal, a vár birtokosainak címereivel, saját címer készítése.

számikonok-10

A reneszánsz

A vár reneszánsz emlékeinek megismerése, összevetése más magyarországi reneszánsz épületekkel.

EGYÉB LEHETŐSÉGEK

számikonok-05

Tárlatvezetés

5000 Ft/csoport

számikonok-06

Múzeumi tanösvény

A várból elindulva és oda visszaérve a település központjában található műemlékek, műalkotások felkeresése kis térkép és ismertető segítségével.